​✨ *EIDEIN KI NAMAZ* ✨

​✨ *EIDEIN KI NAMAZ* ✨
1. Rasool Allah (ﷺ) ne Eid ki namaz baghair azaan wa iqamat padhi.
(Abu Dawood)
2. Nabi kareem (ﷺ) Eid ki namaz ke liye nikalne se pehle kuch khajoor khate the aur taakh khajoor ek ek karke khaya karte the. Albatta Eid Qurbani ke din jab tak namaz na padh lete kuch na khate the.
(Al-Bukhari, 953)
3. Aap (ﷺ) Eidein ki namaz ke baad Khutba dete the. Yani Eidein ki namaz pehle padhi jaye aur khutba baad me.
(Bukhari, Muslim)
4. Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya, Eid ki namaz me pehli rakat me 7 takbeerein aur dusri me 5 hai, dono rakat me qirat takbeerat ke baad hai.
(Bukhari, Tirmidhi, Abu Dawood)
5. Pyare Nabi (ﷺ) Eidgah ke liye jaane aur wapis ke liye rasta badal dete the.
(Al-Bukhari, 986)
6. Nabi e Rehmat (ﷺ) Eid ki namaz se pehle aur baad me koi namaz nahi padhte the. Albatta jab ghar wapis jate toh 2 rakat namaze nafl padhte.
(Ibne Majah)
7. Umme Atiyya (R.A) se riwayat hai ki hume hukm diya gaya ki hum jawaan ladkiyon aur haiz wali aurton ko bhi Eidein me sath lekar nikle taaki wo bhi musalmano ke umoor khair aur duaon me shamil ho, albatta haiz wali auratein Eidgah ke kinare par rahe, namaz me shamil na ho sirf dua me shirkat kare.
(Bukhari, Muslim)
*”Allaahu akbar Allaahu akbar, laa ilaaha ill-Allah, Allaahu akbar Allaahu akbar, wa Lillaahi’l-hamd”*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: