Allah Arsh Par Hai Ahadith Ki Roshni Mein

1.Rasoolullah ﷺ ne farmaya: ((أَيْنَ اللَّهُ؟)) Allah kahan hai? Toh Londe ne araz kiye: ((فِى السَّمَاءِ)) Asman par hai, Aap ﷺ ne farmaya: Main koon hoon? Londe ne kaha: Allah k Rasool, Aap ﷺ ne farmaya: Isay aazad kardo yeh mumin awrat hai.

{Sahih Muslim, Kitab-ul-Tawheed, Hadith no.537}

scan :muslim-no-537

2.Rasoolullah ﷺ ne yom-e-arfa k khutba mein farmaya: Tum Logu say Meray bare mein pucha jayega, Kya ka’hogay? Unhu (Sahaba) ne jawab diya: Hum gawahi deyegay kii bila’shuba Aap ne (deen) pancha diya, amanat ada kar diye aur Aap ne ummat ki har tarha ghair’khahi kiye, Is par Aap ne Apne Ungushte shahadat say ishara farmaya, Aap isay asmaan ki taraf bulund karte thy aur (phir) Ungushte shahadat ka rukh logu ki taraf karte thy (aur farmate thy): Ae Allah! Tu Gowah Rahna, Tu Gowah Rahna, Tu Gowah Rahna, Aap ne teen (3) marta aisa kiya.

{Sahih Muslim, Kitab-ul-Hajj, Hadith no.1217}

Scan :

muslim-no-1217

3.Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Kya tum Mujay ameen nahi samujte aur Main Us (Allah) ka ameen hoon jo asmaan par hai, Meray pass subha aur sham asmaan ki khabaray aate hai.

{Sahih Bukhari, Kitab-ul-Magazi, Hadith no.4351}

Scan :

bukhari-no-4351.jpg

 

4.Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Mujay Us Zaat ki kasam Jis k haath mein mere jaan hai! Jo mard apne biwi ko apnay bistar par bulata hai phir wo inkaar kar dete hai toh Wo jo asmaan par hai Us awrat   par naraaz ho jata hai jab tak mard us say raazi naho jaye.

{Sahih Muslim, Kitab-ul-Nikah, Hadith no.1436}

Scan :

muslim-no-1436.jpg

 

5.Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Qayamat k din say bayhosh hojayegay (phir Main sab say phelay hosh mein awuga) toh dekhuga kii Musa arsh k payon mein say ek paya pakaday khaday hai (ya’ani Wo Muj say phelay hosh mein aajayegay).

{Sahih Bukhari, Kitab-ul-Tawheed, Hadith no.7427}

 

Scan :

bukhari-no-7427

6.Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Jab Allah Ta’alah say mangna ho toh firdoos maango kyunkii wo jannat ka sab say darmeyani hisa aur jannat k sab say buland darjay par hai, Yahiya Bin Saliha ne kaha kii main samujta hoon yon kaha kii us k upar Rahman Ka Arsh hai……..

{Sahih Bukhari, Kitab-ul-Jahad, Hadith no.2790}

 

Scan :

bukhari-no-2790

 

7.Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Ra’ham karne walu par Rahman raham farmata hai, Tum zameen walu par rahum karo tum par jo asmaan par hai rahum farmayega.

{Tirmidhi: 4/323, Hadith no.1924, Mustadrik Lil Hakim: 4/159, Sanad Sahih}


Imam Tirmdhi (Rahimahullah) ne is hadith ko Hasan Sahih kaha hai.


Imam Hakim (Rahimahullah) ne is hadith ko sahih kaha hai.


Imam Zahabi (Rahimahullah) ne b Imam Hakim ki muwafaqat kar k is hadith ko sahih karar diya hai.

 

Scan :

tirmidhi-1924

Scan :

mustadrak-4-159

 

Agar koi kahta hai is mein Sufiyan mudalis hai toh iska jawab hai kii Sufiyan ne sama ki sarahat kar diye hai.

{Masnad Humaidi, 1/503, Hadith no.602}

Scan :masnad-humaidi-602

8.Rasoolullah ﷺ ne farmaya: (Nikh roh say) kaha jata hai:    ((مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ)) pakizah nafas ko khush aamadeed ((فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ )) is tarha kaha jata hai hata kii us roh ko asmaan tak puhancha deya jata hai jis par Allah Ta’alah hai.

{Masnad Ahmad, 8/414, Hadith no.8754, Sanad Sahih}masnad-ahmad-no-8754

 

Sheikh Ahmad Shakir (Rahimahullah) ne is hadith ko Sahih karar diya hai. {Masnad Ahmad, 8/414, Hadith no.8754}

Sheikh Shoaib al Aranoot (Rahimahullah) ne is hadith k bare mein farmaya: Is hadith ki sanad Imam Bukhari aur Imam Muslim ki sharat par sahih hai.{Masnad Ahmad, 2/364, Hadith no.8754}

Sheikh Zubair Ali Zai (Rahimahullah) ne b is hadith ko sahih kaha hai.
{Al-Hadith no.116, Safa no.14}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: