AURAT KE SATH RAHAN SHAN KA BAYAN

🔴﷽🔵

🔷Hazrat Abu hurairah radiallahuanah khaite hai ke Rasool Allah sallalahu alaihi wassallam ne farmaya “woh malun hai jiss ne aurat se is ki dabar (pusht/back) mein jama Kiya

📕Abu dawod 2126

🔷Hazrat Ibn Abbas radiallahuanah se riwayat hai ke Rasool Allah sallalahu alaihi wassallam ne farmaya” ALLAH Ta’ala aise admi ki taraf nazar rahmat nahi farmaye ge jiss ne kisi mard ya aurat ki pusht mein jama Kiya

📕Tirmidhi 1165

📚 Faham-ul-hadith :In hadis se malum hota hai ke aurat ki pusht mein jama Karna aur mard se qaum-e-luth ka amal Karna haram hai. Jamhur Ullma Imam Ibn hajam, Sheikh Abdullah basaam, Sheikh Abdul Aziz bin Baaz, aur Saudi Arabia mustakil fatwa committee ne yahi fatwa diya hai ke aurat ke pusht mein jama Karna haram aur kabirah gunnah hai q ke kisi kabirah gunnah par hi lanat hoti hai. Taham Ahle illm iss baat par bhi ittafaq Raye Zahir Kiya hai ke aadmi apni biwi ki pusht ki Janib se ya kisi bhi tarika se srf isski qabal (yani pisab ki jagah) jama Kar sakte hai.

📖Source : Balugul Maraiam hadis no 1015 &  1016

📝 Taleef : Abul fazal sahab Uddin Ahmad bin hajar Asqalaani

✏ Sarah-o-mutarjim : Hafiz Imran Ayub Lahorey

🌴🌹🌴🌹🌴🌹🌴🌹🌴🌹🌴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: