​ First time in Jeddah – Free Short Course of Aqeedah with Certificate from Dawah Center. Sharah of AlAqeedah AlWaastiyah (ِA Book by Shaykh Al Islam Ibn Taymiyyah(R.A.)) by Shaikh Yasir AlJabri Madani Venue:  Shaikh Ibn Baz (RA) Auditorium – Dawah Center (Jaaliyaat) – Kilo 14 – Sharq Jeddah GPS Coordinates: 21.448341, 39.303102 Google Maps: […]

Jummah Khutbah  Topic : HAZRAT ABU HURAIRA AUR SHAITAN KA WAQIA, IBRATEN AUR NASIHATEN 🎙Khutba-e-Juma by: Abdul Ghaffar Salafi, Varanasi 🗓 Date: *21-10-2016 Friday* 🕌 Venue: *Masjid-e-Ahle Hadis, Daranagar, Varanasi, UP* ⏰ Duration: 32 minutes  Download  

Audio Lecture  Topic : ALLAH KE MAHBUB LOG KAUN HAIN? 🎙Public lecture by: Abdul Ghaffar Salafi, Varanasi 🗓 Date: 18-10-2016 Tuesday 🕌 Venue: *Bunkar Market, Bari Bazar, Varanasi, UP* ⏰ Duration: 51 minutes Download 

Jummah Khutbah  Topic : Allah Ki madat zarur Aati hai Khateeb :Shaikh Yasir AlJabri Madani  Venue :  AlAziziyah Mosque, Jeddah, KSA Date : 14 Oct 2016 Download 

Takfir aur jahalat ka uzr Shirk al Akbar ke Mukalif Ullmah Ahle Sunnat wal Jamat ke 50 Fatwe ki Roshani mein Download 

​📓 Pdf Book  📕Book Name : “Anwar-us- Sahifa Fil AHadees-uz-Za’eefa”  📝 Author : Zubair Ali Zai rahimaullaah   📑 Pages : 742 Language : Arabic  Download

Audio Lecture  Topic : Qayamat kin logon par Qayam hogi ?  ✍🏻 _Is dars ke aham POINTS 1⃣ Qayamat kin logon par Qayam hogi. 2⃣ Jin logo par Qayamat Qayam hogi un ki sifaat kya hogi. 3⃣ Qayamat se Qabal har Momin ki Ruh kaise Qabz ki jayegi. Tafseel ke liye neeche wali Audio download […]